سوگل: ناشی الا ن اینجای

سوگل: کی میاین

سوگل: سلام من امدم کسی هست

owner: salam

ناشناس: khubin?

ناشناس: salam

ناشناس: سلاممممممممم؟؟؟؟

Www.BirSaz.ir: به سایت ما بیایید

Www.BirSaz.ir: به سایت ما بیایید

Www.BirSaz.ir: به سایت ما بیایید

Www.BirSaz.ir: به سایت ما بیایید

Www.BirSaz.ir: به سایت ما بیایید

Www.BirSaz.ir: به سایت ما بیایید

Www.BirSaz.ir: به سایت ما بیایید

Www.BirSaz.ir: به سایت ما بیایید

Www.BirSaz.ir: به سایت ما بیایید

Www.BirSaz.ir: به سایت ما بیایید

saeed: سلام

سوگل: دیر جواب می دی میرم 12 میام فعلا

سوگل: تازه امدی

sahel: 18 اصفهان

سوگل: تو

سوگل: 16 تهران

sahel: خوبم میشه اصل بدی

سوگل: خوبم توچطوری

sahel: چطوری؟

سوگل: سلام

sahel: سلامممممم؟؟؟

سوگل: ناشی خوبی

سوگل: من که هستم

ناشناس: سلام کسی نیس؟

میثم: بچه ها اینجا کسییییی چرا آنلاین نیس سیسیل آخه دیونه میشم

سوگل: کسی هست

سوگل: سلاااااااا
نام پیغام