aida: hi

aida: hi

ناشناس: hi

ناشناس: hi

ناشناس: hi

ناشناس: نامه

ناشناس: خربزک

ناشناس: بلل

نشمیل: سلام

ناشناس: سسسسسسلام

ناشناس: سلام

عموتتل: نگین ایول دستمو از پشت بستی نامرد در ظمن دیفونه خودتی

saina: slm

ناشناس: سلااااام

ناشناس: سلااااام

ناشناس: سلام

ناشناس: سلام

shahoo : ffffff

ناشناس: salam

ناشناس: سلام

mogod nashenakhte: khak bar sareton hishke gavab nadad man raftam

mogod nashenakhte: 0000110010110001011001011001000000

mogod nashenakhte: 0110001100011001111111110001011001001001001001001001000111001010101010100111111110101010101010100

mogod nashenakhte: o

ناشناس: گاو

ناشناس: سلام

ناشناس: هن

ناشناس: ننننن

ناشناس: سلااااااااااااااااااام

ناشناس: سلام

ناشناس: سلام

ناشناس: قببل

م: محیط مزخرفیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟//

م: های

ناشناس: کمنا

دیانا: سیلووووووم

دیانا:
نام پیغام