andishehai-bidar.blogfa.com: چشم حتما بای

mohad101.blogfa.com: شما هم بمون سربزنید خوشال میشیم بای

andishehai-bidar.blogfa.com: بای

andishehai-bidar.blogfa.com: همچنین منتظر نظراتتون توی بخش نظرات وبم هستم

mohad101.blogfa.com: باشه منم برم کار دارم خوشال شدم از اشناییتون

andishehai-bidar.blogfa.com: اره

andishehai-bidar.blogfa.com: یلی بده ولی چاره ای نیست

andishehai-bidar.blogfa.com: من دارم قالب وبمو درست میکنم

mohad101.blogfa.com: اینجوری ک خععلی بده

andishehai-bidar.blogfa.com: اره امکان داره

mohad101.blogfa.com: عد ممکنه یکی با اسمه من بچته؟

mohad101.blogfa.com: اها

andishehai-bidar.blogfa.com: اره البته یکی پیامو از وب شما دادم

andishehai-bidar.blogfa.com: البته نظرات شما میتونه ما رو در پیش برد اهداف وبمون یاری کنه پس ما رو از نظرات سازندتون محروم نکنید

mohad101.blogfa.com: شما از تو وبلاگتون چت میکنین؟؟؟

andishehai-bidar.blogfa.com: امیدوارم توی وبلاگم بیشتر ببینمتون

mohad101.blogfa.com: می 2

ناشناس: می 2

ناشناس: ممنونم از لطفتون

mohad1
نام پیغام