ناشناس: یوهو

ناشناس: سس

ناشناس: سلام

ناشناس: س

ناشناس: س

ناشناس: سلام

Arya: Kesi hast

ناشناس: Slm

ناشناس: باشه شبتوام خوش

ناشناس: من برم دیگه شبخیر علی اقا

ناشناس: منم

ناشناس: اره دیگه اینجور

ناشناس: هیچی خوابم نمیومد گشتم دور زدم رسیدم به اینجا

ناشناس: چخبر

ناشناس: خب

ناشناس: باشه قبوله

ناشناس: نه جدی من دخترم

ناشناس: خاک بر سرت:\\

ناشناس: حالا من همجنسگراهم هستما مشکلی ندارم😃

ناشناس: بابا دیوونم کردی

ناشناس: خب الان که داری دستم میندازی چون معلوم شد پسری

ناشناس: مهتاب 18 شیراز:)

ناشناس: حالا اصل بده ببینم😑

ناشناس: برو بابا :/

ناشناس: اشتباهه،یکی قبله اسپرمه یکی بعدش ا نو نگفتی

ناشناس: اسپرم، قبلشم که یدونه مایع بیرنگه

ناشناس: بدوو

ناشناس: مایعات هنگام انزالو زود تند سریع بگو همشونو

ناشناس: بگو

ناشناس: خب پس جواب بده اینو

نا
نام پیغام