ناشناس: fdgfd

ناشناس: fdgfd

مستانه: نبود؟

مستانه: نیست؟

مستانه: هست کسی؟

Sara: دوستان ی ساعت مشخص بزارید که سراون ساعت بیایم وحرف بزنیم

ناشناس: sghl

ناشناس: سلام

ناشناس: hi

هدیه: سلام

هدیه: سلام

هدیه: 😌

هدیه: خوبی

ناشناس: سلام

ناشناس: سلام

Sara: کسی هست

ناشناس: سلام دوستان

پروفسور: سلام خوبین

پروفسور: مایکتیشو

نسنا: خوبیدددد خوشیننن ...من معمولا ساعت 12شب ب بعد هستم شمام بیایین

ناشناس: مرا به خاطرت نگه دار

ناشناس: علیک

ناشناس: علیک

مستانه: سلام.هستین؟

سنا: کسی نیسسس

زهرا: خداحافظ

زهرا: هووووووف

زهرا: پخخخخ

زهرا: چه بد مهمون

ناشناس: پخخخخخخ

ناشناس: سلام

ناشناس: سلام

سنا: بنظرتون اینجاچطوره؟

ناشناس: سلام من سنام خوش اومدین عزیزانم

Sara: علیک سلام همگی

ناشناس: خوبين؟

سيب: سبلام

ناشناس: سلام

سيب: هستين
نام پیغام