ناشناس: فف

wWw.Bo2Ahang.ir: بامابروزباشید

ناشناس: سحر خانوم اومدی خیابون فرهنگ یه ندا بده

ناشناس: به به آق توحید شماره هم میدن. اینهههههه سحر خانوم

سحر: باشه باي

ناشناس: بای

مهسا66: بای

مهسا66: بای

سحر: نمي دونم راستش اصلا نديدم

ناشناس: ازت برای نوه ام پویا خواستگاری کردم مگه مشکل داری تو

توحید: 9127446721

مهسا66: سحر چرا بهت اس میدم نمیاد

سحر: باي

توحید: بایییییییییییی

ناشناس۱۱: سحر چیه مگه مورمورت گرفته

توحید: شب خوش

ناشناس۱۱: میگن الان سر شب لاتهاس شنیدین بچه ها

سحر: ناشي نمي خواي خفه شي؟

توحید: سلام سحری

سحر: واا سلام ولي من با شما نبودم

توحید: سلام مهسا66

ناشناس۱۱: سحر این یکی از پویا بهتره

توحید: واقعادیره ببخشید

مهسا66: سلام

سحر: چه قدر ديرامدي

توحید: سلام خوبید

ناشناس۱۱: سحر پویا کنار وایستاده ببینه چی میشه. هستش الان

سحر: عه مهسا سلام<
نام پیغام