ناشناس: الو

ناشناس: andishehai-bidar.blogfa.com

محمدحسن: سلام لطفا تو اینجا بیاینasaligap.ir

محمدحسن: سلام لطفا تو اینجا بیاین

ناشناس: بای

ناشناس: خخخخ

ناشناس: من که رفتم مادر جنده ولی این رو بدون یه پارس خواهر مادر همه ترک ها رو گاییده

ناشناس: کوس مادر خفه شدی

ناشناس: خخخخخخخ

ناشناس: خخخخخخخ

ناشناس: کوس مادر کجایی بیا ببینمت

ناشناس: کوس مکادرت

ناشناس: خخخخخخخخخ

ناشناس: خخخخخخخخخ

ناشناس: اخه خودم تخم همه ترک ها رو کشیدم

ناشناس: خخخخخخ

ناشناس: خخخخخخ

ناشناس: کیر نداری که ساک بزنم

ناشناس: خخخخخخ

ناشناس: اره کوس مادر ولی خوب کیری نمیبینم

بی غم: کونی سیهدیر

ناشناس: خخخخخخخخخخخخخخ

ناشناس: خخخخخخخخخخخخخخ

ناشناس: خر کوس مادرت چرا جرعت نمیکنی با اسم خودت بیای اون قدر شما پست هستید که تغییر جنسیت میدید

بی غم: وایییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
نام پیغام