مائده: سلام

مائده: توحید؟

مائده: ...

مائده: .........

مائده: خوبین؟

مائده: سلام

مدیریت وبلاگ اندیشه های بیدار مردمان بی ادعا: andishehai-bidar.blogfa.com

مدیریت وبلاگ اندیشه های بیدار مردمان بی ادعا: دوستان عزیز در صورت تمایل به تبادل لینک میتوانند پس از لینک کردن وبلاگ ما در بخش نظرات وبلاگ ما به ما اطلاع دهند تا ما نیز متقابلا وب ان ها را لینک کنیم

منوچهر: سلام

مدیر: سلام

ناشناس: sfh

ناشناس: andishehai-bidar.blogfa.com

ناشناس: خیانت واژه ی تلخی ست ، حقیقتی زهرآگین ، فرود دشنه، پی در پی ، بر پیکره ی دوستت دارمها ، هرگز تبرئه ای نیست آنکه را که را چنین به کشتن قلب آهنگین عشق برخاست و دلی را که پژمرد … . با عشق به من به من خیانت کردی دل دادم و تو رد امانت کردی رفتی و چه آسوده ز من دل کندی هر دو قلمت خورد اگر برگردی !! …

ناشناس: خیانت واژه ی تلخی ست ، حقیقتی زهرآگین ، فرود دشنه، پی در پی ، بر پیکره ی دوستت دارمها ، ه
نام پیغام