آیا ایرانیان خارج از کشور زیادی از سایت شما دیدن می کنند؟ آیا احتیاج دارید که با کیبورد انگلیسی, فارسی تایپ کنید؟ تیم بهنویس این امکان را برای شما فراهم آورده است.
با استفاده از کد زیر, می توانید به Textbox های خود امکان تبدیل متن به Pinglish ( پینگلیش ) اضافه کنید.

نمونه:
متن پینگلیش خود را اینجا وارد کنید و روی دکمه تبدیل پینگلیش به فارسی کلیک کنید.


تبدیل پینگلیش به فارسی

 

دریافت کد

 

Powered by Armin3D.com™ © 2004/2021 - All Rights reserved ® - Contact us