جدول سودوکو اینترنتی

             
   
   
   
           
             
  
  
  
   
   
   
  
  
  
   
   
   
             
           
  
  
  
             
 
درجه سختی


00:00

سودوکو Sudoku که همچنین به جور چین اعداد نیز معروف می باشد, یک پازل بر پایه منطق می باشد. هدف از این بازی وارد کردن اعداد 1 تا 9 در جدول 9×9 خانه ای می باشد, که خود این جدول نیز شامل 9 زیر جدول 3×3 که ناحیه نامیده می شوند, است که در اغاز اعدادی به عنوان پیش فرض در بعضی خانه های جدول قرار می گیرند. هر سطر, ستون و ناحیه باید شامل تمام اعداد 1 تا 9 بدون تکرار باشد.

برای اطلاعات بیشتر, اینجا کلیک کنید.

Powered by Armin3D.com™ © 2004/2024 - All Rights reserved ® - Contact us